Επιχειρήσεις που θα εξαιρεθούν από το #lockdown

Επιχειρήσεις που θα εξαιρεθούν από το #lockdown

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου θα αναστείλουν τις εργασίες τους, πλην των επιχειρήσεων που θα περιλαμβάνονται σε σχετικό Διάταγμα που θα εκδοθεί από τον Υπουργό Υγείας. Aναστέλλεται η λειτουργία όλων των...

Έφορος Εταιρειών Κύπρου: Μέτρα για υποβοήθηση των εταιρειών που έχουν υποστεί συνέπειες λόγω Convid-19

Έφορος Εταιρειών Κύπρου: Μέτρα για υποβοήθηση των εταιρειών που έχουν υποστεί συνέπειες λόγω Convid-19

Στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση για στήριξη των εταιρειών/επιχειρήσεων που επηρεάζονται από τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ανακοινώνει τα εξής: 4η εκστρατεία...

Double Tax Treaty between Cyprus and Kazakhstan

Double Tax Treaty between Cyprus and Kazakhstan

A new Double Tax Treaty (DTT) was signed between Cyprus and Kazakhstan , which was previously ratified by Cyprus in May 2019. The DTT will have full effect on the 1st of January 2021. The Treaty is based on the OECD Model Convention and thus incorporates the latest...

Cyprus and Tax Treaties

A.            Introduction A Tax Treaty (TT), in general terms, is an agreement between two or more jurisdictions that regulates the tax amount that an individual or a company must pay, so they are not taxed twice...